Vytýčenie mestskej parkovacej zóny (MPZ)

Vytýčenie mestskej poarkovacej zóny (MPZ)
Vytýčenie mestskej poarkovacej zóny (MPZ) - detail

Ulice zaradené do mestskej parkovacej zóny

 • Červená
 • Družstevná, v smere od križovatky s ul. Gen. Svobodu – všetky budovy na ľavej strane + bytový dom č. 644 a 608
 • Februárová, v úseku od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou,
 • Generála Svobodu, v úseku od Hrnčírikovej po odbočku na Družstevnú ulicu + bytové domy č. 765, 720 a 766
 • Hrnčírikova
 • Hurbanova
 • Hviezdoslavova
 • Jesenského
 • Komenského
 • Kpt. Nálepku
 • Krátka
 • Makarenkova, v úseku od Námestia SNP po hranicu miestnej komunikácie, spájajúcu ulice Nádražnú a Februárovú
 • Nábrežná
 • Nádražná, v úseku od kruhového objazdu po hranicu s Družstevnou ulicu + bytové dom č. 892, 889 a 643
 • Námestie SNP
 • Nitrianska, pri podchode
 • Októbrová okrem BD 661, 675 a 682 a okrem domov, ktorých vstup sa nachádza za značkou označujúcou hranicu MPZ
 • Riečna
 • Rooseweltova, v úseku po križovatku s Októbrovou ulicou
 • Rudolfa Jašíka, v úseku od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou
 • Slovanská
 • Sokolská
 • Strojárenská
 • Školská
 • Škultétyho
 • Štúrova
 • Ul. 1. mája

Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované.

Rezidentská karta

REGULÁCIA MPZ V PARTIZÁNSKOM

Daňový doklad k SMS lístku