www.parkovaniepartizanske.sk

Kontakty

Prevádzkovateľ

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske

IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028

Tel.: +421 38 5363 029
Mobil: +421 907 747 812
Tel.: +421 38 53 63 011
Email: parkovanie@partizanske.sk

Distribúcia jednorázových rezidentských kariet:

Mestský úrad Partizánske,
Námestie SNP 212/4,
Partizánske