www.parkovaniepartizanske.sk

Návštevnícka forma parkovania

Na začiatok
  • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v MPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.
  • MOBILNÁ PARKOVACIA APLIKÁCIA Parkovné je možné zaplatiť virtuálnym parkovacím lístkom v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots alebo na map.parkdots.com. Prvá hodina platby v aplikácii ParkDots je výrazne cenovo zvýhodnená. V ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania, zadať evidenčné číslo vozidla a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
  • jednorázová parkovacia karta (JPK) Jednorazová parkovacia karta slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v MPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Parkovacia karta sa dá zakúpiť na označených predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete parkovacích kariet. Len správne označená a umiestnená parkovacia karta je platná.

Spôsob úhrady formou SMS

Na začiatok

Zákazník si pošle SMS na skrátené číslo 2200 v tvare:

PE medzera EČV medzera X

X - reprezentuje parameter času (počet hodín), ktoré bude zákazník parkovať.
Zákazník si môže si zvoliť od 1 po 9 hodín.

Príklad:
text SMS: PE BA123XY 2 na tel. číslo: 2200

Vysvetlenie:
PE je parameter (kód) miesta – mestská parkovacia zóna v Partizánskom
BA123XY je evidenčné číslo vozidla
2 je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 2 hodiny.

V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.

Doba doručenia SMS lístka je do 30 sekúnd. V prípade, ak nedostanete potvrdzujúcu správu (SMS parkovací lístok) ani do 10 minút, z dôvodov na strane zákazníka, napríklad chybou v telefóne, nedostatočný kredit a pod., parkovné nebolo uhradené.

POZOR: za nezaplatené parkovanie hrozí pokuta.

Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS.

Daňový doklad si môžete vytlačiť na stránke https://www.smslistky.sk/parking zadaním vášho telefónneho čísla v tvare +4219XXYYYYYY a 6 – miestneho overovacieho kódu z vášho lístka, napríklad rrwq4u.
Z ponuky si vyberte lístok, ktorý chcete vytlačiť.

SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď. cenník).

Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka.

Prevádzkovateľom tejto služby je:
MobileTech, s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 106
Bratislava – mestská časť Ružinov
821 01
IČO: 36 666 203

Ako uhradiť parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots

Na začiatok

Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:

  1. Pokiaľ vodič nemá stiahnutú aplikáciu ParkDots vo svojom smartfóne, môže si ju bezplatne stiahnuťGoogle Play Store alebo App store pre iOS. Pre možnosť zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístku sú potrebné len dve veci: mobilné pripojenie na internet a vlastníctvo platobnej karty (debetnej alebo kreditnej).
  2. V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. PE123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty a potvrdení platby má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Údaje z platobnej karty sú bezpečne uložené v rámci platobného terminálu Tatra Banky.
  3. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla ako aj platobnú kartu pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu budúcich parkovacích lístkov.
  4. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného je zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“ a príde tiež používateľovi na zadanú e-mailovú adresu.

Celý proces nákupu parkovacieho lístka je možné vykonať aj prostredníctvom webovej stránky map.parkdots.com, takže stiahnutie mobilnej aplikácie ParkDots nie je nevyhnutnou podmienkou pre nákup virtuálneho parkovacieho lístka.

Spôsob úhrady za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Cenník). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka.

Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod., teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.

Prevádzkovateľom mobilných platieb a autorom riešenia ParkDots je slovenská IT spoločnosť:

PosAm, spol. s r. o.,
Bajkalská 28, 821 09
Bratislava 2
IČO: 31 365 078

Návod na použitie jednorázových parkovacích kariet

Na začiatok

Na jednorazovej parkovacej karte je po príchode na spoplatnené parkovacie miesto v MPZ nutné:

  • a) vyznačiť perom dobu začatia parkovania, označiť symbolom X políčka hodina, minúta, deň, mesiac a rok
  • b) takto označenú parkovaciu kartu umiestniť za predné sklo (na prístrojovú dosku) vozidla tak, aby bolo vidieť lícnu stranu parkovacej karty.

Len takto označená a umiestnená jednorazová parkovacia karta je platná 1 hodinu do vyznačenia.

jednorázová parkovacia karta

Ako príklad správneho vyplnenia je zobrazená jednorazová parkovacia karta, na ktorej je vyznačené začatie parkovania o 11 hodine, 30 minúte, dňa 21. apríla, roku 2024. Platnosť takto vyplnenej karty je 1 hodina, to znamená, že platnosť je do 12:30h, 21. apríla, 2024.

V prípade, že chce klient zaplatiť parkovné na 2 hodiny, za sklo motorového vozidla je nutné umiestniť ďalšiu parkovaciu kartu, vyplnenú údajmi od konca platnosti prvej karty. Rovnako sa postupuje v prípade parkovania na 3 a viac hodín.

Označenie predajného miesta

Na začiatok

Jednorazové parkovacie karty je možné zakúpiť:
Mestský úrad Partizánske - Námestie SNP 212/4
Trafika vedľa osúchov - Námestie SNP 2015/2A
Papiernictvo Daffer - Námestie SNP 143/3
KINO Partizánske - Generála Slobodu 1141/3

Vzor JPK

Na začiatok

jednorázová parkovacia karta