www.parkovaniepartizanske.sk

Cenník

SMS Aplikácia JPK
1. hod. 2. a ďalšie hod. 1. hod. 2. a ďalšie hod. hod.
0,40 € * 0,80 € * 0,35 € 0,80 € 0,80 €
 
RK-O RK-P RK-N RK-A RK-A-6
1. na BJ/rok 2. na BJ/rok 3. na BJ/rok 1. na SP/rok 2. a ďalšie na SP/rok 1 ks
7 dňová
1 ks
rok
1 ks
6 mesiacov
12,50 € 62,50 € 187,50 € 187,50 € 375 € 9 € 375 € 187,50 €
 
OPK
1 karta
Výpočet ceny: Počet pracovných dní v danom kalendárnom roku x aktuálna suma denného parkovného
*cena je konečná vrátane potvrdzujúcej a upozorňujäúcej SMS
uvedené ceny sú konečné, mesto Partizánske nie je platcom DPH
JPK - jednorázová parkovacia karta
RK-O - rezidentská karta - obyvateľ
RK-P - rezidentská karta - podnikateľ
RK-N - rezidentská karta - návšteva
RK-A - rezidentská karta - abonent
RK-A-6 - rezidentská karta - abonent (6 mesačná)
BJ - bytová jednotka
SP - sídlo resp. prevádzka
OPK - osobitná parkovacia karta